Efter regeringens besked om lättnader i de allmänna restriktionerna i Sverige kan golftävlingsverksamhet starta upp från och med 1 juni.  Spelet kommer att återgå till normalt läge och Regler för Golfspel träder in i full kraft. För att ronden skall vara handicapgrundande måste den spelas enligt ordinarie Regler för golfspel och de gamla “corona-undantagen” upphör att gälla.
Det innebär i praktiken krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa Regel 3.3b.

Säker golf på Drivingrangen

På förekommen anledning vill tydliggöra följande;

 • Absolut förbjudet att slå över staketet på drivingrangen. Inga slag över 200 meter tillåts – sikta alltid mellan flaggstängerna mitt på rangen vid slag över 150 meter.

Säker golf på banan

 • Slå aldrig förrän du har fritt spelfält.
 • Inget risktagande i närheten av fastigheter, boende eller trafikanter. Utsätt inte våra grannar för fara genom att chansa på hål 2 & 3.
 • Banpersonal har alltid företräde.
 • Invänta klartecken med uppsträckt arm.
 • Svara med likadant tecken innan du slår.
 • Biltrafik, cykeltrafik och gående har alltid företräde.
 • Ropa FORE! om bollen riskerar träffa någon.

Schysst golf

 • Var rädd om banan.
 • Återlägg torvor och laga nedslagsmärken.
 • Kratta bunkrar.
 • Ta ut flaggan vid puttar inom 3 meter så sparar vi hålkopparna.
 • Hjälp oss att hålla rent och snyggt.
 • Håll ett schysst speltempo.
 • Släpp förbi snabbare partier.
 • Glöm inte att njuta och ha kul!