Örebro Läns Golfförbund inbjuder till utbildning

Golfens nya Regler 2019

En bra kväll som ger dig god inblick i de nya reglerna

Utbildningen riktar sig till distriktets medlemmar som vill komma väl rustade med regelkunskaper till det nya golfåret.

Tid & Plats: Örebro Universitet, Långhuset Hörsal L1 Tisdagen den 26 mars 17,30 – 21,00

Deltagarantal: Begränsat till 250

Föreläsare: Thorsten Hellmark & Jack Hansson

Anmälan via länk till ”min golf” du kommer att uppmanas att logga in för att fullfölja din anmälan.
Om det inte fungerar sänder du ett mail med namn och golf ID till ake.holt@telia.com

Vi behöver din anmälan senast 2019-03-25 klockan 12,00

 Välkommen!

Åke Holt, Utbildningsansvarig ÖLGF