Tillsammans utvecklar vi Lindesberg!

Samarbetet mellan Lindesbergs Golfklubb, LIBO och Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen går in i en ny fas i samband med framtagandet av en ny detaljplan för Dalkarshyttan 1:1 (Norra Dalkarshyttan). Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, idrottslokaler och rekreation. Arbetet påbörjades 2017 och går nu i en mer aktiv fas i samband med att samrådshandlingar nu finns tillgängliga för allmänheten för granskning.

För golfklubbens del har önskemål om en ny receptionsbyggnad på en mer central plats på anläggning växt sig allt starkare i takt med att antalet besökare ökat markant de senaste åren. Under 2020 besökte uppskattningsvis 75 000 personer golfklubbens anläggning för olika sorters rekreation, inklusive golf, padel, skidåkning, cykling, fiske, friluftsliv m.m. Att man som medlem, gäst eller besökare möts av en reception (mottagning) höjer helhetsupplevelsen och servicegraden samtidigt som det innebär en avsevärt förbättrad arbetsmiljö för de som är verksamma operativt på klubben. En centralt placering reception på huvudparkeringen är därför önskvärt.

För att ytterligare höja värdet av medlemskapet hos våra medlemmar samt stärka attraktionsvärdet i vårt erbjudande till besökande gäster är arbetshypotesen att komplettera det befintliga utbudet på anläggningen – golf, padel, boende, ställplats och restaurang – med träningsmöjligheter (gym, bordtennis m.m.), nya omklädningsrum, utomhusbad (enklare relaxavdelning), golfsimulatorer, mötesrum och kontor. För FALAB/LIBOs del handlar det om att stärka attraktionsvärdet på Dalkarshyttan i samband med nybyggnation av lägenheter på området. Närheten till ett nytt sportcenter, med omväxlande rekreationsmöjligheter för de boende, ligger i linje med LIBOs vision att skapa ett omväxlande, attraktivt och modernt utbud av “livsstilsboende” i Lindesbergs kommun.

“Tempelbackens Sportcenter” nuvarande arbetsnamnet, kommer att byggas och finansieras av FALAB och Lindesbergs Golfklubb kommer att hyra lokalen för verksamhet.

Under våren kommer ekonomiska kalkyler för projektet att presenteras för golfklubbens medlemmar. Ledningsgruppen är så klart intresserade att höra vad klubbens medlemmar har för tankar och idéer runt projektet. Golfklubben kommer att hålla ett extra insatt årsmöte i början av sommaren där ett formellt beslut tas i frågan. I händelse att klubbens medlemmar ställer sig positiva till projektet kommer byggstart ske vintern 2021/2022.

En utökad verksamhet på Dalkarshyttan skulle även ge en krögare möjlighet att bedriva en attraktiv året-runt-verksamhet i restaurang Golfbiten då antalet besökare på årsbasis har potentialen att dubblas med fler besökare till hotellet och anläggningen som helhet. Restaurangen har även goda möjligheter att bli “kvarterskrog” för de permanent boende i Dalkarshyttan och en naturlig mötesplats för de som avslutat sina aktiviteter i Sportcentret.

Stor vikt kommer att läggas på att göra driving rangen mer attraktiv och “träningsvänlig” i samband med projektet. Christian Lundin, kanske mest känd för att ha gjort om Österåkers GK tillsammans med Henrik Stensson, är kontaktad i ärendet. Det finns gott om ytor (norr om dagens streckning) och massor (ca 5000 m2) att jobba. Vidare vill vi skapa en studiomiljö för lektioner, egen träning och utprovningar. En upplyst range (med några uppvärmda slagplatser), för att på så sätt förlänga träningssäsongen, finns även med i projekteringen.

Nedan grovidéskisser samt visualiseringar på Tempelbackens Sportcenter som presenterades på golfklubbens vårårsmöte den 25 mars.

Bottenvåning med reception, shop, omklädningsrum, spa, kiropraktor/massör, 8 padelbanor, barnrum. Utemiljö: utomhusbad, golfbilsgarage, “bag drop”, bagförråd, elladdplatser

Våning 1 tr. Gym 330 m2, träningsrum, bordtennis

Konferensrum, små kontor, mötesrum, kopieringsrum, golfsimulatorer.

Gym 334 m2.

Gym/träningslokal ca 330 m2 med fokus på cardio-maskiner. Utsikt norrut mot 8 padelbanor, utsikt söderut mot klubbhusområdet.

Uppvärmd utomhuspool samt jacuzzi, möjlighet till sol och bad.

Visualisering/idébild ny range – 5 konsgräsgreener på avstånd 60 – 150 m. Fokus på närspel och järnspel. Kompletteras med ny puttinggreen framför nuvarande reception.