2021 års kräftfiske går av stapeln fredag den 2oe augusti kl. 16:00-24:00 och som vanligt
har golfklubben land att lotta ut till er medlemmar.
Anmälan görs via e-post till info@lindesbergsgk.se senast 29 juni.

Mer Information om hämtning och lämning av burar finns på Lindesjöns FVO