2020 års kräftfiske går av stapeln fredag den 21a augusti kl. 16:00-24:00 och som vanligt
har golfklubben land att lotta ut till er medlemmar. Anmälan görs via e-post till info@lindesbergsgk.se.
Lottningen är slutförd och de som vann är meddelade.

Mer information om hur Lindesjöns FVO agerar under rådande omständigheter
finns att läsa på deras hemsida lindesjons-fvo.se.