Ingen har kunnat undgått vildsvinens framfart i länet den senaste tiden och golfklubben har beslutat att sätta upp ett viltstängsel i den södra delen av skogsfastigheten för att skydda golfbanan och de boende på området. Arbetet med att koordinera projektet, se över framkomlighet och vilken sträcka vi behöver röja för att få ner stängslet, håller på för fullt och vi hoppas komma igång så fort som möjligt.

Hittills har golfklubben inte haft någon åverkan på banan men förra veckan upptäcktes spår i anslutning till hål 5 och 7. De jaktlag som finns på golfklubbens och den angränsade kommunmarken har sett ökad närvaro i Bohrs-trakten och kan troligtvis mota bort vildsvinen söderut via jakt men vi vill stärka vårt skydd med tanken på framtiden.

Det är högst troligt att vi kommer att behöva ideella insatser från er medlemmar för att slutföra projektet. Vi kommer att hålla er uppdaterade och skicka ut ett information på arbetsdagar. Den totala sträckan uppgår till ca 4 km.