Det har rått febril aktivitet på banan och klubbhusområdet denna vecka och det känns verkligen som om en hel del pusselbitar börjar falla på plats. Banan fick välbehövlig nederbörd förra veckan och det syns direkt tydliga resultat på grönytorna. Det hårda arbete som har lagts ner på greenerna senaste veckorna med börjar synas och spelkvalitén har  ökat väsentligt under den gångna veckan. Vi laddar på för fullt inför vår deltävling på Oakley Tour 5 juli och kommer att skära, toppdressa och vältra greenerna för att få upp bollrullen. Finish-arbeten har prioriterats och vi har kraftsamlat med mycket goda resultat och verkligen höjt helhelsintrycket en nivå.

Runt Hotellet har grillplatsen och marken slutplanerats och vi kommer att rulla gräs 4-5 juli och din hjälp kommer att behövas! Samling kl. 8.00 för genomgång – kom i oömma kläder, ta med handskar och vattenflaska. Vi bjuder alla som ställer upp på fika och gratis lunch – tack för din hjälp! Samling utanför Restaurangen.

Markarbetet för padelbana 2 är klart och monteringen börjar på söndag 1 juli och slutförs 5 juli. Vi har jobbat stenhårt med att skapa ett “padelstadium” där södersidan ska smälta ihop på ett naturlig sätt med greenområdet på hål 9 och samtidigt fungera som en “gräsläktare” med möjligheter till skönt häng runt banorna och greenen.

Det svårskötta området mellan green 9 och restaurangen har vi sänkts med 40 cm och vi kommer att rulla gräs som sedan klipps på 40 mm vilket kommer få den effekten att greenområdet kommer att synas mycket bra från restaurangen och därmed skapas en känsla av att “spelet kommer närmare restaurangen.” Greenområdet kommer att klippas om och en foregreenbubbla bakom green kommer att skapas. Det gamla prispodiet är borttaget och en naturlig cirkulationsplats runt flaggstången skapas. Plats kommer att frigöras för bag-och golfbilsparkering och flaskhalsen framför entrén till restaurangen kommer att försvinna. Några enkla, låga skärmtak kommer att uppföras för att man ska kunna ställa undan golfbagar och annan utrustning vid behov. Det gamla taket är borttaget.

På drivingrangen kommer en högkvalitativ gräsrange skapas. Vi har lagt ut 4 dm sand på en 120 m2 yta där vi kommer att rulla gräs som på sikt kommer att klippas ner på 12 mm och möjliggöra rangeträning från yppersta grästurf.

Utbyggnadtionen av tee på 16 har färdigställts för gräsrullning och kommer fungera som bra avlastning till det hårt ansatta gula teet som får mycket slitage av många slag med korta klubbor. Färdigställs under v. 27.

Skyltarna efter bron vid vattenkraftverket har bytts ut i ett samarbete mellan alla aktörer på Dalkarlshyttan och skyltställningen har fått en ansiktslyftning.

Nedan några bilder från den gångna veckan.