Vårårsmötet är den 16/3 kl. 18.30 på Masugnen.
Kallelse kommer senare!