Gårdagens vårårsmöte i Masugnen lockade ett 50-tal medlemmar och blev en mycket trivsam tillställningen där styrelsen redovisade bokslutet för 2017 som resulterade i ett rekordresultat på 292 000 kronor, fjärde året i rad med tillväxt och starka resultat. Det går med andra ord fortsatt väldigt bra för klubben! Två trotjänare som avslutat sina styrelseuppdrag, Inga Harrysson och Kent Hiding, avtackades efter fler års framgångsrikt jobb i styrelsen.

På investeringssidan beslutades det om att investera i solpaneler på stugbyn, ett projekt som startas under april månad. En ny Golf & Padelhall i anslutning till befintlig maskinhall kommer att uppföras, med byggstart i sommar. Kersti och Johan från Pelargonien bjöd på en inspirerande presentation av den nya Trädgårdsplanen för parkering och klubbhusområdet som är under framtagande, ni hittar den i sin helhet här: Trädgårdsmiljöplan Lindesbergs Golfklubb

Om du känner dej sugen att hjälpa oss med några enklare arbetsinsatser kommer vi att starta upp Måndagsgruppen under våren där vi träffas och jobbar några timmar på klubben tillsammans. Kontakta gärna kansliet om intresse finns att vara med och hjälpa till.

Nu laddar vi inför Linde-Rännet den 24 mars och hoppas på många deltagare och besökare!

Vi ses på Lindesbergs GK!