Årets Städdag är den 9 april, samling kl. 9.00 vid Restaurangen.
Arbetsuppgifter är som vanligt i iordningställande av hålen genom att kratta
ihop löv och kvistar som kastas långt ut i skogen. Vidare har vi en
hel del risdragning efter vinterns slyröjning på banan. Det kommer att finnas lappar
uppsatta med tydliga arbetsuppgifter. Ta med arbetshandskar och egna krattor.
Lunch i form av supergod korv från Bergslagsdelikatesser.

Väl mött på Masters-söndagen!