Förtydligande av riktlinjer coronavirus för Lindesbergs Golfklubb

Golfklubben erbjuder en plats utomhus för friskvårdsaktiviter i rådande läge men det är värt att påminna om att det är samtidigt allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning i samhället. Svenska Golfförbundet har beslutat att inga förbundstävlingar kommer att spelas före 30 juni. Vidare följer Lindesbergs GK SGF:s skarpa rekommendation att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna råd att tills vidare skjuta upp all övrig tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel.

Banan har nu varit öppen i en månad och det har spelats mycket golf vilket givetvis är glädjande. Medlemmar och gäster tar i dagsläget sitt ansvar för att minska smittspridning där stort fokus ligger på att undvika grupper och folksamlingar men det är av yttersta vikt att vi upprätthåller detta förhållningssätt även fortsättningsvis. Klubbledningen vill tydliggöra att vi ej kommer att tillåta gruppbokningar från medlemmar där man har för avsikt att på egen hand ersätta eller göra egna varianter av de tävlingar som i vanliga fall administreras av golfklubben, exempelvis klubbtävlingar, klubbgolf och pantergolf.

Golfen som idrott ska visa uthållighet och även fortsättningsvis vårda den möjlighet vi har att utöva golfspel under sällskapsformer, dvs boka en starttid med max fyra personer och starta med 10 minuters intervall mellan bollarna. Vi kan hoppas att vår vardag återgår till det normala igen inom några månader, under tiden planerar och förbereder vi oss så gott vi kan samtidigt som vi fokuserar på folkhälsan. Tack för er förståelse, var försiktiga och ta väl hand om varandra!

 

Christer Kanto                                                                                       Stefan Leskinen

Ordförande                                                                                            Klubbchef