Äntligen dags för öppning av banan igen efter en lång och kall vinter. Tyvärr har invintringsprocessen varit långt ifrån önskvärd med en blöt och kall höst som övergick i kallt väder med en hel del snö i december. Den första snön var nära att tina bort helt men tyvärr hann smältvattnet att frysa till is på våra greener då nätterna var mycket kall. Vi gjorde tappra försök att luckra upp istäcket med hålpipluftning men det går inte att avlägsna is när det är minusgrader ut så islagret blev kvar på greenerna och låg sedan kvar under närmare 60 dagar. Konsekvenserna av detta ser vi nu med omfattande isbränder på samtliga greener på banan. För att få fart på växtligheten igen jobbar vi stenhårt med luftning, vertikalskärning, dressning, stödsådd, gödsling, vattning m.m. Ur ett bollrullsperspektiv kommer greenerna att vara mycket bra i början då vi kan hålla dem förhållandevis jämna med toppdressning och vältring, däremot är de mindre tilltalande estetiskt. Den stora utmaningen börjar då växtligheten skjuter fart på allvar i samband med att värmen tilltar igen då greenerna kommer att växa olika snabbt och upplevas som tidvis “hoppiga.”

En lite tröst under rådande omständigheter är att vi är långt ifrån ensamma om att ha genomlidit en ogynnsam vinter och vi har numer de maskinella resurserna, tack vare våra nya maskiner, att få till en god spelkvalité snabbast möjligt.

En lärdom för kommande vinter är hantering av snötäcket på greenerna och ytterligare utbildning på täckning med växtdukar m.m. där vi vet att man kommit ganska långt i testerna av detta i Kanada bland annat.

Det höga snötäcket över södra Dalarna har även fått till följd att vattenståndet i Arboga-ån är ovanligt högt för årstiden men lyckligtvis har flödet nu nått sin kulmen och ska sakteliga minska. En direkt konsekvens av det höga vattenflödet är att hål 12 kommer att behöva kortas och spelas som ett par 3 hål med utslag på kullen ca 150 meter från green. Använd bilvägen bakom green på hål 11 och gå på “limpan” över bron upp till det provisoriska utslaget. Även hål 18 påverkas och har inte hunnit torkat upp ordentligt så det hålet kommer att kortas och spelas med ett alternativt tee nerifrån början av fairway. Hoppas ni har överseende med detta tills vidare!

Det kommer råda golfbilsförbud så länge som banan, framför allt delar av sista nio, är mjuk och våt. Tänk på vart ni går och var ni drar era golfvagnar, framför allt på sluttningar och kullar, och var extra noggranna med nedslagsmärken och uppslagen torv.

Lägesförbättring 1 klubblängd på hela spelfältet samt fri dropp för pluggad boll på hela spelfältet råder.

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi är fast beslutna att få till toppkvalité på banan så snabbt som det är fysiskt möjligt och vi kommer jobba stenhårt de närmaste veckorna för att skapa den bästa möjliga spelupplevelsen vi kan under rådande omständigheter.

Tack för ert tålamod och er förståelse!

Benny Åhrlin & Stefan Leskinen
Greenkeeper & Club Manager

Läs mer om banöppningen här i 24i.se

Foton: Tomas Källberg, 24i.se