Våren är äntligen på stark ingång och banan börjar vakna till liv efter en lång och lite annorlunda vinter med skiftande väder. Ur bansynpunkt har det varit långt ifrån en perfekt vinter då vi föredrar en succesiv invintring med lagom med tjälbildning och snö (för alla våra skidåkare dessutom!) för att slippa isbildning och snömögel. Optimalt väder under hösten är således mycket sol samt att temperaturen sjunker successivt så att gräsplantan hinner lagra näring innan vintern. Istället fick vi mycket omväxlande temperaturer med snabba omställningar. Den snö som kom smälte snabbt bort men på de kalla nätterna hann is att bildas på greener och fairways under främst februari månad och vi var något oroliga över tråkiga konsekvenser från primärt isbränna. Lyckligtvis kan vi nu konstatera att vårt gedigna invintringsarbete, med hård hålpipluftning och snömögelbekämpning gett resultat då vi inte ser några tecken på skador i dags läget. Det som troligtvis har gett mest positiv effekt på greenernas övervintringsförmåga är trädgallringen runt våra greener de senaste åren. Solens instrålningsvinken på hösten skiljer sig markant från sommaren och vi har varit strategiska i valet av träd som avlägsnats för att få in optimalt med solljus utan att för den skull påverka spelupplevelsen.

Vi har under veckan inspektera samtliga greener noggrant och konstaterat att tjälen gått ur samtliga greener utom tre (de som ligger skyddat av skog) vilket är positivt då vi nu går in i en fas där risken för s.k. ”frystorka” är överhängande. Risken för frystorka är som störst på upphöjda platser (många greenområden är upphöjda) när marken är frusen och gräset blir utsatt för hård vind under lång tid. Eftersom det fortfarande är en del tjäle kvar i marken på våra fairways samt att det är mycket kallt på nätterna kan vi inte starta vårt bevattningssystem riktigt än. Fortsätter vårens intåg i samma raska takt som den senaste veckan ser vi dock att vi kan slå på vattnet inom 10–14 dagar.

När öppnar banan?
Vila är den viktigaste mekanism som moder natur försett alla växter med för att överleva en tuff vinter. Under vintern förbrukas all näring i gräsplantan och det är viktigt att inte belasta och stressa gräset för tidigt då risken för näringsutarmning och skador är stor. Vidare måste tjälen ha gått helt ur backen och marken måste torka upp ordentligt så att den ger bra bärighet. Trafiken på blött gräs ska således minimeras under våren för att inte orsaka skador. Det samma gäller frosigt gräs. För att det ska bli aktivitet och tillväxt i gräsplantan måste marktemperaturen upp i 6–8 grader. Nedslagsmärken, uppslagen torn och märken efter tunga maskiner läker inte om inte gräset växer och risken för svampsjukdomar ökar markant. Vi tar således det säkra före det osäkra och låter våren ha sin gilla gång så att vi kan öppna en bana i toppskick den 13 april!

Drivingrangen hoppas vi kunna öppna 1 april beroende på väderutveckling. Det är fortfarande minusgrader på nätterna så vill vi inte slå på vattnet till bollautomaten och öppna den för säsongen riktigt än. Då det återstår en hel del återställningsarbete efter fjärrvärmeschakten på Svarttjärnsvägen kommer vi i början endast lägga ut slagmattor i skjulen. Jobbet med att återställa rangen kommer påbörjas i slutet av v. 13.
Korthålsbanan är nu öppen för spel med ordinarie greener så det går bra att stilla sin iver på övrningsfältet. Glöm inte att det är extra viktigt att laga nedslagsmärken nu på våren då greenerna är extra känsliga innan tillväxten tagit fart på allvar.
Årets Städdag är den 9 april, samling kl. 9.00 vid Restaurangen. Ta med arbetshandskar och egen kratta. Arbetsuppgifter är som vanligt i ordningställande av hålen genom att kratta ihop löv och kvistar som kastas långt ut i skogen. Vidare har vi en hel del risdragning efter vinterns slyröjning på banan. Det kommer att finnas lappar uppsatta med tydliga arbetsuppgifter. Kl. 12.00 bjuder vi på korv och kaffe. Varmt välkomna!

Libos livstilsboende i anslutning till hål 2 flyter på fint och nu är två huskroppar resta, se bilder nedan. Under tiden fortsätter arbetet med fjärrvärme, fiber, vatten och avlopp i Svarttjärnsvägen och grovschakten är återställd innan vi öppnar banan. Viss byggtrafik kommer att ske på området under våren men all tung trafik leds ut söderut på Svarttjärnsvägen. Vi ber dock alla vara lite extra varsamma under byggtiden så hjälps vi åt så att arbetet kan flyta på smidigt för alla parter. Inflytten är planerad till augusti för de första hyresgästerna i norra fastigheten.

Nu håller vi tummarna för en fortsatt bra vår med lagom med nederbörd och varma nätter. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår bana har övervintrat otroligt bra och vi har alla förutsättningar för att få en bana i absolut toppskick även i år!

Hoppfulla hälsningar,

Stefan & Benny