Vår bankonsulent Mikael “Bobban” Frisk skrev följande på sin banblogg för en månad sedan:
“Väldigt många Banarbetare norr om en tänkt linje norr om Vänern, Vättern uppemot Uppsala slås just nu med riktigt risiga greener/tee/fairways orsakat av långvarig is och snötäcke. Killarna och tjejerna som jobbar på banan kämpar nu med näbbar och klor med vertikalskärning, stödsådd, extra gödsling, luftning, täckning med vårdukar, dressning med olika material, ja listan kan göras oändligt lång.”

Efter sju veckors hårt jobb med våra grönytor börjar vi äntligen se frukten av det arbete som har lagts ner. För att förstå vilka förutsättningar vi hade inför säsongsstarten talar bilderna nedan sitt tydliga språk:

  

   

Det skiljer sju veckor mellan bilderna och man kan konstatera att vi kommit en bra bit på vägen mot fullgott skick på banan. Vi räknar med ytterligare kraftig tillväxt och läkning under de närmaste två veckorna innan vi kommer att gå in ett skede där vi glesar ut greenerna och skapar den bollrull vi eftersträvar. Under den kraftiga tillväxtperioden som rått de senaste fyra veckorna har vi ändå lyckats behållit en hyffsat bollrull, mycket tack vare vår nya maskinpark när kontinuerlig dressning, vältring, skärning och gödning stått på skötselprogrammet. Tyvärr har vi inte fått tillräckligt med nederbörd för att  fairway ska växa ihop i samma takt som övriga grönytor men allting går i rätt riktning. Ruffarna har klarat sig bra och är lagom glesa och enkla att spela ur.

De närmaste veckorna kommer stort fokus ligga på finisharbeten på banan för att vi till Midsommar ska kunna visa upp en bana, som vi efter omständigheterna, är stolta över.

Måndagsgruppen “Fina Anläggningen” har träffats vi 6-7 tillfällen och fått mycket gjort på klubbhusområdet och banan. Nymålade broar på hål 12 & 16, uppsnyggning av vägar, diverse byggnationer, planteringar är några av de projekt som blivit gjorda. Dessa arbetsinsatser betyder mycket för klubben och är dessutom väldigt trivsamma!

Hotellet är i bruk sedan 1 juni och slutresultatet blev bättre än vi kunnat föreställa oss. Det kvarstår en del markarbeten som inkluderar sittplatser (“grillpergolas” se bild ovan) på innergården, gräsåterställning samt justering av vägar. Ett nytt staket mot parkeringsplatsen i form av en äkta gärdesgård kommer att uppföras och återvinningsstationen kommer att snyggas upp. Fler parkeringsplatser på stora huvudparkeringen kommer att skapas och huvudentrén snyggas till.

Padelbana 2

Padelbana 2 kommer att slutföras och tas i bruk i mitten av juli. En gräsläktare söder om banorna har skapats av jordmassorna och en enklare läktare, spaljéer  och planteringar tillkommer mot ställplatsen vilket slutför vår “padelarena” som många hävdar kommer att sakna motstycke i Sverige.

Nu håller vi tummarna för att vi får lite nederbörd de närmaste veckorna så vi får lite hjälp på traven att få upp banan på den nivå som vi alla eftersträvar.

Vi ses på Lindesbergs GK!

Stefan L.