Parkeringen till golfklubben är inte hos Plantmarknaden.
Vi ber er att ställa er på vår parkering.