Full fart mot sommaren! Säsongen är nu igång på allvar med febril aktivitet på hela anläggningen. Banan har på det stora hela övervintrat bra med fullgod kvalité och tillväxt på spelytorna, dock är vissa greener fortfarande något ojämna. Stora delar av Sverige drabbades av mycket snömögel efter en mycket fuktig höst med en del skador på greenerna som konsekvens. Även Lindesberg har en del snömögelangrepp – skadorna ger runda fläckar på greenerna med nedsatt växtlighet som vi tyvärr får leva med under de första veckorna av säsongen. Vi har jobbat dock stenhårt med greenerna och har via stödsådd, luftning, gödning, dressning och vertikalskärning fått fart på växtligheten på så inom ett par veckor är skadorna ett minne blott. Bevattningen på tees och greener har finjusterats, ett 20-tal sprinklerhuvuden har bytts ut för att kunna vattna i förbestämda sektorer på greener och inspel. På de tees där befintlig bevattningskapacitet inte räckt till har vi adderat ytterligare en sprinkler för att få bättre bevattningseffekt och ökad spelkvalité från våra utslagsplatser. En ny dropzon på hål 13 är etablerad och kommer att tas i bruk under juni månad. Ett alternativt tee på hål 16 är också under etablering för att kunna avlasta befintliga tees vid högt slitage. Vägen vid bron på hål 12 har grusats och jämnats till.

Ett 20-tal stubbar har avlägsnats, dammar har rensats, stora partier av sly har röjts och bunkrarna har jobbats igenom för att nämna några av de punktinsatser som gjorts under säsongsstarten. Måndagsgruppen ”Fina Anläggningen” har kommit igång och jobbat ett par måndagar med risdragning, målning och trädgårdsarbete – mycket uppskattat och värdefullt!

Återställningsarbetet efter SBBs projekt med den nya vattenledningen igenom klubbhusområdet är i sitt slutskede. Vi har nyttjat maskinetableringen på bästa sätt genom att skapa nya gång- och golfbilsvägar för ett bättre logistikflöde på området. Lekplatsen har flyttats för att få en tydlig koppling till padelbanorna, ställplatserna och hotellet samtidigt som man som vuxen har god översikt på barnen från restaurangterassen. Tre spaljéer har byggt för att skärma av och skapa en tydlig avgränsning mot ställplatserna. Buskar kommer att planteras emellan ställplatsen och lägenheter 11-14 för att ge våra gäster en känsla av viss avskildhet på uteplatserna mot husbilsbesökaren. Hotellets tvillingpergolas på innergården, anpassade för att kunna grilla i och användas för att trivas i under ljumna sommarkvällar har fått klängväxter planterade – Vit Clematis ”Paul Farges” kommer på sikt klättra upp i träkonstruktionen och addera en ny grönskande dimension till utemiljön.

På området mellan Klubbhuset och Receptionen har en fyllnadsmassor skapat en jämn platå som kommer att krönas med en fin plantering i slänten på båda sidor om den magnifika björken idag parkerad mitt i klubbhusområdet. Nya uppställningsplatser och bagparkeringar har skapats – ett lågt tak kommer att komplettera parkeringarna och erbjuda regnskydd vid behov. Personalparkeringen vid Restaurangen har gjorts större och den branta slänten har fyllts ut med fyllnadsmassor och är således inte lika brant och svårskött längre. En handikapparkering har adderats. Det vattensjuka lågområdet framför ingången på Receptionen har dränerats och en brunn har tillkommit för att klara av allt ytvatten som trycker på från de runtom liggande sluttningarna. Den sorgliga ursäkt till gräsmatta som låg närmast uteplatsen vid Receptionen har avlägsnats, vi har fyllt på med ny matjord och rullat färdigt gräs. När nysådden på området är helt etablerad kommer vi att bygga en enkel 3-hålsbana, en s.k. ”30-bana” med utslagsplatser och små greener i konstgräs. Ytan fungerar utmärkt i samband med uppvärmning inför rundan samt i samband med våra juniorträningar och events.

Nedfarten till hål 1 får en tydlig väg ner till första tee. En robust skylt i cortenstål (som förhoppningsvis andas Bergslagen) skapar en tydlig och inbjudande start på golfrundan. Boende i Undantaget får en egen parkering och en ostörd, egen uteplats. Toaletten har totalrenoverats och tas i bruk i början av juni.

Golf & Padelhallen har fått en uteplats som kopplar ihop övningsområdet med hallen på ett smakfullt sätt. Vi kommer att komplettera uteplatsen med loungemöbler och besökare kommer kunna köpa glass i Hallen under sommarmånaderna. På korthålsbanan har vi avlägsnat samtliga ruffkullar, klippt större fairways och foregreens, allt för att främja snabbt och förhoppningsvis okomplicerat spel. Ett stort övningsområde är uppklippt i 15 mm fairwayhöjd där man kan träna med egna bollar och slå in till övningsgreenen (Glöm inte att laga efter er!). För att hanterar allt dagvatten från Hallen har en damm byggts i anslutning till ett av korthålen och i den kommer att fyllas med vatten och skapa en fin inramning till avslutningshålet och Hallen.

Under juni kommer vi jobba med att försköna entrén till golfklubben och ett försök att snygga upp på området innan ankomst till klubben kommer att göras. Ris- och virkesupplag samt diverse sandhögar kommer att avlägsnas. En ny skylt kommer upp och entrén kommer att krönas med pelar-rönn och diverse buskar.

Det var ett litet axplock av vad som skett under våren. I juni kommer vi fortsätta vårt målmedvetna jobb med att få banan i bästa tänkbara skick. Vi har haft ett par veckor med god tillväxt och även en del nederbörd vilket verkligen har gjort banan gott vilket syns tydligt på den starka tillväxten. Ge oss ett par veckor till så kommer vi vara väl positionerade för en mycket gemytlig och trivsam sommar på klubben!

Vi ses på Lindesbergs GK!

Stefan

 

​