På vårt senaste styrelsemöte, torsdagen den 15 oktober, behandlades frågan om rekrytering av ny klubbchef.
En enig styrelse beslutade att, from 1 januari 2016, anställa Stefan Leskinen som ny klubbchef för Lindesbergs GK. Naturligtvis deltog inte Stefan själv i beslutet.

Styrelsen är mycket nöjd med att Stefan vill gå in och arbeta som klubbchef, han har alla önskvärda kvalifikationer för det uppdraget och vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med honom i utvecklandet av klubben.

Styrelsen för Lindesbergs GK/ Alf Lindblad, vice ordförande