På styrelsemötet den 21 maj togs ett beslut om att justera planerna på anläggandet av en minitennisbana och istället i ordningenställa ytterligare en padelbana. Den stora efterfrågan på padeltider, möjligheten att erbjuda organiserade junioraktiviteter, företagsevents och friskvårdsaktiviteter ligger till grund för beslutet. Banan har sedan öppnandet första veckan i mars snittat ca 40 timmars uthyrning i veckan och de så kallade “a-tiderna” (kvällar och helger) ligger på en väldigt hög beläggningsgrad.

Finansieringsmässigt kommer banan att inrymmas i den budget som är lagd för inomhushallen för golf och padel, ett projekt som beräknas påbörjas under hösten.

Nedan hittar ni några skisser från Pelargonien på hur det kommer att se ut när banan är i iordningställd. I samband med markarbetet kommer nybyggnationen av ställplatsen att slutföras och då har vi skapat plats för ytterligare fyra husbilar.

Målsättningen är färdigställa vår padelarena och nya ställplatsen till den sista juni.

Foto: Rolf Karlsson, Bildmakarna Media

Illustrationer: Pelargonien