Den 14 september går säsongens sista medlemsenkät Players 1st ut till medlemmar i klubben.

Som ni redan vet deltar klubben i medlemsenkäten Players 1st, ett kostnadsfritt verktyg som utgår från Danmark i samarbete med Svenska Golfförbundet. Över 300 svenska klubbar deltar i verktyget, och samt klubbar även i Finland, Norge, Danmark och Holland, vilket gör verktyget kraftfullt som ett arbetsredskap.

Vi klubbledningen ser gärna att du tar dig tid att svara på enkäten. Den kan hamna i skräpmailen, så håll utkik! Resultatet från dina och övriga medlemmars svar blir ett viktigt instrument i klubbens ständiga utvecklings- och förbättringsarbete, till gagn för både medlemmar, gäster och personal.

Medlemsundersökningen är en viktig del i klubbens verksamhet för att skapa ett långsiktigt utvecklings-och förbättringsarbetet på klubben från ”antagande till fakta”!

Ser fram mot att tillsammans med er fortsätta arbetet ute på era klubbar, vilket gör att vi tillsammans strävar mot vår vision, Världens bästa golf – för alla!