Styrelsen 2019

Ordförande: Christer Kanto
Kassör: Gunilla Wretling
Vice ordförande: Alf Lindblad
Sekreterare: Linda Nyberg
Ledamot: Rodney Pettersson
Ledamot: Thomas Arping
Ledamot: Christer Backström

Valberedning
Sören Eriksson (sammankallande)
Patrick Klockare
Anki Karlsson

Revisorer
Bengt Svensson
Lars-Olov Green

Revisorssuppleanter
Kjell Guldbrant
Birgitte Thellefsen