Styrelsen 2020

Ordförande: Christer Kanto
Kassör: Gunilla Wretling
Vice ordförande: Alf Lindblad
Sekreterare: Rodney Pettersson
Ledamot: Ulrika Ahlström
Ledamot: Tommy Råberg
Ledamot: Christer Backström

Valberedning
Sören Eriksson (sammankallande)
Patrick Klockare
Gunilla Larsson

Revisorer
Bengt Svensson
Lars-Olov Green

Revisorssuppleanter
Kjell Guldbrant
Birgitte Thellefsen