Spelrätt & stadgar

Stadgar för klubben (pdf)

Spelrättshandlingar (pdf)

Överlåtelse blankett för spelrätt (pdf)