2021

Konstituerande Protokoll
Januari
Februari
Mars
Vårårsmöte Protokoll
April
Maj
Juni
Augusti
September
November

2020
Konstituerande Protokoll
Januari
Februari
Mars
Vårårsmöte Protokoll
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
Höstårsmöte Protokoll

Övriga dokument
Strategiplan 2016-2021
Arbetsmiljöpolicy Lindesbergs GK
Miljöpolicy Lindesbergs GK

2019
Konstituerande Protokoll
Januari
Februari
Mars
Vårårsmöte Protokoll
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
Höstårsmöte Protokoll

2018
Konstiuerande Protokoll
Januari
Februari
Mars
Vårårsmöte Protokoll
April
Maj
Juni
Augusti
September
Oktober
November
Höstårsmöte Protokoll

2017
Konstituerande Protokoll
Februari
Vårmöte
Mars
April
Maj
Extra årsmöte juni
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
Höstmöte
December

2016
Jan
Konstituerande Protokoll
Feb
Mars
Vårmöte
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
Protokoll Höstmöte

2015
Jan
Konstituerande Protokoll
Feb
Vårårsmöte
April
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
Höstårsmöte

2014
Jan
Konstituerande Protokoll
Feb
Mars
April
Vårårsmöte
Maj
Jun
Jul
Sep
Okt
Nov
Höstmöte