GAF – Golf Administrationernas Föreningar Sverige har utsett fem kandidater för titeln Club Manager of the Year 2017.
Juryn har beslutat att utse Claes Berfeld (Åkersberga GK), Per Simonsson (A6 GK), Sofia Strindholm (Karlstad GK), Stefan Leskinen (Lindesbergs GK) samt Thomas Nestenius (Bjäre GK) till kandidater för titeln ”Club Manager of the Year 2017”.
“Bland de många nominerade som gjort ett fantastiskt jobb den senaste tiden så var det dessa fem kandidater som juryn till slut utsåg,” kommenterar GAF-juryn.
En av de fem kommer få priset vid Golfträffen i Halmstad 5-7 mars 2018.

“Detta är ett tecken i tiden att klubbens ledning och personal har gjort ett kanonjobb under de senaste åren och nomineringen ska delas av alla inblandade,” kommenterar en glad Stefan när han får beskedet i samband med golfmässan i Orlando.

Utdrag från motiveringen:

Stefan har förvandlat golfklubben från en traditionell golfbaneklubb till en multifunktionell anläggning med verksamhet året runt.  Lönsamhet och intäktsdrivande verksamheter har möjliggjort återinvestering i kärnverksamheten, golfbanan, med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder. Genom samarbete med kommun, landsting, andra idrottsföreningar och företagare har Stefan skapat nya intäkter som bidragit till en positiv och stabil lönsamhet. Han har etablerat ett högt förtroende bland medlemmar, partners och gäster genom sitt gedigna golfkunnande, sin fysiska närvaro och sociala kompetens.

Här kan ni läsa motiveringen till samtliga kandidater. 

Stefan på puttinggreen på Bay Hill.