Hejsan!

Här kommer Kallelsen till vårårsmötet torsdagen den 22 mars klockan 18.30 i Masugnen. Vi samlas som vanligt kl. 18.00 för gemensam fika.

Nedan hittar ni alla dokument rörande Bokslut 2017, Verksamhetsberättelsen samt Bilagor.

Efter mötet kommer Pelargonien och presenterar klubbens nya Trädgårdsplan.

Väl mött önskar Klubbchefen & Styrelsen!

Kallelse till Vårårsmöte för Lindesbergs GK

Resultaträkning 2017

Balansräkning 2017

Bokslut Resultatenheter 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Fortsatt miljösatsning på Lindesbergs Golfklubb

Ny Golf & Padelhall 2018