Vi lägger ytterligare en bra säsong bakom oss och nedan hittar ni kallelse och bokslut, inklusive en målande Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Vi önskar alla varmt välkomna till Lindesberg Arena Utsikten den 28 mars kl. 18.30 och i vanlig ordning samlas vi 30 minuter innan och avnjuter en fika tillsammans.

Nedan information under punkten 12 a i Kallelsen: Nytt tak på restaurangen behandlas som investering.

Bakgrund:
I budgeten för 2019 för Teknik & Fastighet finns 250 tkr avsatt för nytt tak på Restaurangen, ca 300 m2 samt en ny solcellsanläggning. Under vintern har ledningen tagit in skarpa offerter på solceller och takläggning och en besiktning är gjord där det visade sej att avsatta summa i driftbudgeten är i underkant för att hantera kostnaden för projekt. Den nya kalkylen på takprojektet hamnar på ca 500 tkr inklusive moms.
Styrelsens förslag till vårårsmötet:
Baserat på ovan uppgifter vill styrelsen behandla takprojektet som en investering och ska således ej behandlas som en driftkostnad på resultaträkningen för Fastigheten. Investeringen på 500 tkr skrivs av på 30 år. Styrelsen yrkar att vårårsmötet godkänner denna justering av lagd budget för verksamhetsåret 2019.

Kallelse till Vårårsmöte Lindesbergs Golfklubb 2019
Bokslut 2018 Balansräkning
Bokslut 2018 Resultaträkning
Bokslut Verksamheten 2018
Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 1 Vårårsmötet Styrelsens förslag