Välkommen till Höstårsmöte tisdagen den 27:e november kl. 18.30 i Lindesberg Arena Utsikten. Vi samlas kl.18.00 och fikar och socialiserar tillsammans innan mötet.

Nedan hittar ni kallelsen och samtliga bilagor till mötet. Varmt välkomna!

Kallelse Höstårsmöte den 27 november 2018

Valberedningens Förslag Styrelse

Förslag Årsavgifter

Verksamhetsplan 2019

Golf- & Padelhall Höstårsmötet 2018

Budget Verksamheten 2019

Resultatbudget 2019

Varma hälsningar,

Styrelsen & Ledning