På grund av rådande pandemi har vi beslutat att Höstmötet 26 november kl. 18.30 kommer att hållas via webben i Teams. Anmälan till mötet görs i mingolf och sök tävlingar. Ett mejl med inloggningsuppgifter och instruktioner om hur man går tillväga skickas ut efter anmälningstiden gått ut 26/11 kl. 12.00.

Nedan hittar ni Kallelse inklusive Valberedningens förslag på Styrelse 2021, Årsavgifter samt alla bilagor:

Kallelse Höstårsmöte 26 november 2020_Rev

Budget verksamheten 2021

Resultatbudget 2021

Verksamhetsplan 2021

Välkomna till vårt Webårsmöte önskar styrelsen!