Vi ställer in det extra årsmötet den 20 maj pga. kallelsen inte var enligt stadgarna (skall mailas till medlemmar senast 7 dagar före mötet).

Bakgrund:

I samband med förstudien till Dubbelrumsboendet (numera döpt till Lindesbergs Hotell & Stugby) har de fem gamla campingstugorna (byggår 1991) diskuterats om de ska säljas eller flyttas i samband med uppförandet av det nya boendet. De gamla stugorna (16 bäddar) genererar ca 50 000 kr i intäkter per år och har ett bokfört värde av 73 000 kronor. Vid närmare undersökning så visar det sig att en flytt av stugorna skulle kosta ca 200 000 kronor för markberedning, dragning av el m.m. En värdering av stugorna är gjord och man uppskattar att stugorna kan inbringa 250 000 kronor vid en försäljning på rot (kostnader för flytten av stugorna står köparen för).

I golfklubbens stadgar §14a FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR står det att läsa: Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har gått med på beslutet.

Styrelsens förslag är att låt sälja de gamla stugorna (5 st.) till högstbjudande under september/oktober 2017.

Här hittar ni Kallelse till Extra Årsmöte för Lindesbergs GK 1 juni