Klubbens förste ordförande Anders Svensson håller på att dokumentera historiken om Lindesbergs Golfklubb med lite hjälp av Kjell Guldbrand.
Aktuell tidsperiod är från första försöket 1956 tom invigningen 1986.
Något om innehållet kan du läsa om här:

Historien om Lindesbergs GK Del 1

För att få ett ännu bredare innehåll vill gärna att det kompletteras av personer som var med på den tiden och har trevliga minnen att berätta eller kanske några bilder.
Vi är nyfikna på just dina minnen.

Kontakta Anders Svensson
E-post: svenssonanders@telia.com
Mobil: 070 331 149 43

eller

Kjell Guldbrand
E-post : kjell@guldbrand.se

Tanken är att materialet ska vara färdigt i sin helhet till golfklubbens vårårsmöte i mars 2021. Fram till dess får ni hålla till godo med Del 1… Mycket nöje!

PS! I bilden från 1985 syns från vänster; Stig Pettersson, Göran Näsström, Anders Svensson & Jan Åkerstedt.

Klubbens olika logotyper från 1956 till nutid.