Vi lägger ytterligare en bra säsong för klubben bakom oss med prydliga besökarrekord på banan och i stugbyn och tar således en hel del momentum med oss in i en ny händelserik säsong. Under hösten påbörjades arbetet med att bygga om greenområdet på hål 11 och lägga igen de främre bunkrarna och skapa ett mer spelvänligt greenområde, på detta banans ”lättaste hål” enligt indexeringen. Samtidigt kommer vi att sänka den främre delen av foregreen något för att skapa bättre djup i greenområdet. Vi kommer att använda oss av en del överblivna grävmassor från de pågående projekten på banan för att finjustera marken och slutligen rulla ut färdigt gräs under maj månad. Det blir ett helt nytt korthål vill vi lova!

Ett nytt rött tee på hål 6 är markberett och där rullar vi gräs inom kort.

Under våren har vi även tagit ner en hel del sly efter banan för att ytterligare plocka fram våra fina vyer och göra banan mer estetiskt tilltalande. Det mesta av riset är bortforslat och det stora risupplaget vid infarten kommer att transporteras bort under maj månad och ge ett fint tillskott i skogskassan. Här måste vi även passa på att tacka alla som hjälpt till med detta tidskrävande finish-arbete på städdagen, samt allt annat som blev gjort på anläggningen. Stort tack!

Ursäkta röran – vi bygger om lite! 

Arbetet med de tre nya parhusen öster om hål 2 fortskrider enligt plan och inflytt för de första hyresgästerna sker under v. 31. I projektet ingår en infrastukturinvestering i fjärrvärme, fiber och VA på området och detta är något som många boende i Dalkarshytteområdet kommer att kunna ta del oss. För golfklubbens del är tidpunkten optimal då vi har för avsikt att nyttja fjärrvärme i den nya hotellbyggnaden och vi kan dra fördelar av de etablerade underentreprenörer som befinner sig på området. Den del av Svarttjärnsvägen som löper igenom banan söderut kommer att förstärkas upp ordentligt och slutligen bli asfalterad. Under maj månad kommer det råda febril aktivitet under dagtid på området mellan hål 3 och 4 och vi kommer vid behov att spela hålen något förkortat för att få spelet att flyta på utan hinder och samtidigt garantera allas säkerhet. Vi ber er därför vara uppmärksamma och visa särskild hänsyn till de entreprenörer som befinner sig på området under byggnationen. Greenområdet kommer att återskapas men få en betydligt mer spelvänlig och förlåtande vänstersida med en mjuk ruffslänt som kommer att ta emot bollarna och föra dem varsamt ner mot green.

Padelbana & ny Boulebana

Arbetet med padelbanan pågår för fullt och markarbetet är långt gånget. I samband med etableringen av padelbanan har vi även dränerat det vattensjuka området beläget vid gångvägen till stugbyn. Arbetet kommer att fortgå under maj månad och vi siktar på invigning den 3:e juni. I samband med markberedningen på banans västra sida kommer vi även att anlägga en helt ny boulebana vilket ger området ytterligare en dimension. Ett soldäck/läktare kommer att byggas i slänten på banans östra sida och användas som en naturlig mötesplats på området. Padelbanan kommer att byggas med panoramaglas vilket innebär att den inte har några stolpar på kortsidorna vilket ger den ett högre ljusinsläpp och en mer estetiskt tilltalande utseende. Konstgräset blir grönt och sidostolparna blir svarta för att smälta in i miljön på bästa sätt. Banan kommer att vara godkänd för tävlingsspel på den högsta tournivån och målsättningen är att någon gång i framtiden arrangera en lite större Padel-tävling. Glädjande nog har klubben blivit beviljade ett bidrag på 100 000 kronor från Bergslagsstiftelsen för projektet!

Padel – hur gör man för att spela?

Alla som besöker Lindesbergs Golfklubb har möjlighet att boka tid och spela padel på klubben, man behöver således inte vara medlem i klubben för att spela. Man är alltid 4 personer som spelar samtidigt och bokar minst en timmes spel. Bokning gör man Online eller i receptionen och betalning sker i receptionen. Hyrracket och bollar kommer att finnas i shopen och vi kommer under våren att utöka shopen med ett nytt padelsortiment med padelrackets, bollar, grepplindor m.m. Ett samarbete med Lindesbergs Tennisklubb kommer att inledas där vi gemensamt kommer att jobba med föreningssamverkan och hjälpas åt att etablera padel i Lindesberg. Linde Padel – blir vår gemensamma kommunikationsplattform med erbjudanden om padelmedlemskap som ger billigare timpris vid spel, medlemserbjudanden i shopen m.m. En padelliga – Linde Padelliga – med 16 herrlag finns redan och kommer att börja sitt seriespel i början av juni med en serieomgång per vecka under 16 veckor. En tjej-padellliga är också på gång. Vi kommer att arrangera diverse prova-på-kvällar så att intresserade ges möjlighet att testa denna fantastiska sport!

Lär er mer om padel och Linde Padel här.

Ansiktslyftning av drivingrangen

I samband med återställningsarbetet av Svarttjärnsvägen kommer rangen få en rejäl uppfräschning. Marknivån kommer att höjas med 20 cm för att ge bättre sikt och djupkänsla till de olika målen. Ny dränering och bättre avrinning och slutligen asfaltering blir kronan på verket. Även området runt bollmaskinen snyggas upp med en ny brunn vid dricksvattenkranen. Arbetet kommer att färdigställas under maj. I samband med arbetet kommer även en del nya slagmål sättas ut på området för att erbjuda en mer omväxlande träning.

Nytt mötesrum och uppfräschad restaurang

Även i ”disponentbostaden” har en hel del hänt under våren. Mötesrummet på övervåningen har målats och om försetts med ny inredning för att kunna hantera möten för 10 personer. Tanken är att erbjuda företag, föreningar, intresseorganisationer, privatpersoner m.m. att hålla sina möten på golfklubben och här vill vi gärna att ni medlemmar hjälper till att sprida gospeln om vårt nya fina konferensrum till allmänheten. Läs mer om vårt erbjudande här.

I restaurangen har vi monterat in en ny smörgåskyl och i samband med arbetet sattes en ny disk in och vi har förbättrat arbetssituationen för Sabri med personal genom att bygga in kylskåp och korvlådan. På tal om restaurangen har Golfbiten och golfklubben inlett ett nytt samarbete med Bergslagsdelikatesser där Golfbiten kommer att jobba nära med erkända matgeniet Lars-Göran Andersson för att ta fram en delvis ny meny anpassad för golfare. Håll utkik efter en hel del spännande nyheter under våren! Golfbiten kommer att även börja sälja Bergslagspraliners läckra bakverk i olika utförande. Närproducerat, ekologiskt och hög kvalité är ledord när vi väljer våra leverantörer och samarbetspartners till restaurangen.

Utemiljön runt restaurangen kommer att förbättras. En gungställning för de alla yngsta besökarna är på plats. Altanen har målats om och kommer att byggas ut på den östra sidan för att erbjuda fler sittplatser och vi har även för avsikt att på sikt ta upp en ny dörr (se ritning). Den nya dörren kommer ge ett bättre kundflöde i restaurangen där man slipper att mötas i huvudentrén.

Klubbgolf – golf för alla på måndagar!

En kul nyhet för säsongen är att vi kommer att spela Klubbgolf på måndagar mellan 16.00-18.00. ALLA medlemmar är välkomna att deltaga och man får spela ihop med vem man vill. Det kommer att finnas tre olika klasser; Damklass, Herrklass & Juniorklass. Anmälan sker på Min Golf eller hos personal i Receptionen som fungerar som även fungerar som tävlingsledning. Startavgiften är 40 kronor för seniorer och juniorer spelar gratis. Betala och hämta Scorekort i Receptionen som håller öppet till kl. 18.00 alla måndagar.

Damer spelar på första nio (hål 1-9) på udda veckor och sista nio (hål 10-18) jämna veckor.
Juniorer spelar alltid på första nio.
Herrar spelar på valfri slinga.

Vi hoppas med detta initiativ skapa mycket liv och rörelse på klubben på måndagar och att medlemmarna ska hitta några nya roliga spelkonstellationer. Man får givetvis spela precis med vem man vill och när man vill men ambitionen är att klubbgolfen ska bryta en del gamla mönster och hjälpa till att fler medlemmar hittar ut och deltar i tävlandet på måndagar!

På tal om medlemmar vill vi bara avslutningsvis säga att vi har en mycket lovande start på säsongen när det gäller nya och ”nygamla” medlemmar som hittar till Lindesbergs Golfklubb. Vi ser redan att vi kommer att passera fjolårets siffror både i antalet medlemmar och intäkter. En mycket positiv start på denna nya säsong med andra ord!

Vi hoppas att det framgår att vi hela tiden strävar efter att förädla och förbättra vår anläggning för att skapa en ännu bättre helhetsupplevelse för dig som medlem hos oss. Era åsikter är värdefulla för oss så tveka inte att höra av er om ni har egna förslag till förbättringar av verksamheten eller anläggningen. Man brukar säga att en golfanläggning ”aldrig blir klar” och vi hoppas att det framgår att vi har börjat vår resa mot nya höjder för Lindesbergs Golfklubb.

Väl mött!

Stefan Leskinen

PS! Glöm inte att boka in Golfens Dag den 20 maj då tanken är att du som medlem ska ta med en ickegolfande vän till klubben för att få en inblick i golfens förtrollade värld.

PS2! Banan är omslopad och ni hittar nya slopetabellerna här.