Välkommen till en ny upplevelsesäsong med golf som den centrala aktiviteten. Att jag skriver upplevelsesäsong är att klubben idag är så mycket mer än bara golf. I dag är vi en multifunktionell klubb med golf, padel, boende, en god lunch, middag eller att bara umgås.

Vi syns i många sammanhang. Senast med ett bidrag i Svensk Golf tidningen och att hål 16 är en utmaning. Kan inte låta bli att citera del ur artikeln att det ”…vilar en så avslappnad och gemytlig atmosfär att man blir glad och känner att det här är en klubb som har tänkt till, vet vad den är och vet vad den vill vara.” Inget dåligt omdöme. Dessutom syns vi titt som tätt i lokal press, men även nationellt med att vår Stefan Leskinen blivit utnämnd till Årets Klubbchef. Vi är dessutom aktiva i olika sammanhang med kommun, landsting och föreningar. Allt detta gör att jag känner vi är på rätt väg både sportsligt, socialt och ekonomiskt; med fler medlemmar, fler greenfeegäster, fler på vårt boende och t.o.m fler skidåkare än vi nånsin haft.

Golfen är vår kärnverksamhet och för att den skall fortsätta att inspirera oss, att få fler att komma till oss måste vi ha en ständig förbättring av verksamheten. Banoptimeringsplanen är avslutad och nu jobbar vi med en Banutvecklingsplan som kommer att presenteras vid höstårsmötet i slutet av november. Nu handlar det mer om att justera till vissa greener, få planare utslagsplatser, förbättra dränering, klargöra vägar för golfbilar etc. Redan nu vill jag slå ett slag för att ni skall komma på höstårsmötet så vi får just din åsikt om hur vi skall driva klubben vidare.

De mer synliga projekten på klubben är färdigställandet av hotellet och att vi har en helt ny maskinpark. Båda dessa kommer att bidra till utveckling av klubben. Invigning av hotellet är den 1 juni. Ni kan då också se vår nya maskinpark.

Vill också nämna vårt pågående, men nu mer intensifierade miljötänk. Fjärrvärme till hotellet, solpaneler på fyra av stugorna, ytterligare laddstolpar, el från Dalkarlshyttans vattenkraftverk, sorteringsstationer, översyn av vattenförbrukning, gödningsmedel för att nämna några områden som kommer att ingå i vårt miljöprogram.

I ljuset av dagens ”metoo”-rörelse vill jag klargöra klubbens ställning som bekräftats av ni medlemmar på vårårsmötet.

Lindesbergs Golfklubb har nolltoleranspolicy vad gäller diskriminering, trakasserier och våld.

Nu är det dags att komma igång med spelet, ta en träningstid, ställa upp i en arbetsgrupp för att få en ännu finare anläggning eller bara vara på klubben och må bra. Om ni har idéer om hur vi kan utveckla banan och klubben så säg er mening till någon i styrelsen eller klubbledningen så skall vi göra vårt bästa att få till det vi vill ” en klubb i ständig förbättring”.

Trevlig Valborg!

Christer Kanto
Stolt ordförande i Lindesbergs Golfklubb