Bangruppen

Stefan Leskinen (ordf.)

Benny Åhrlin

Magnus Sunesson (bankonsult)

Läs mer om vad som händer på banan här: https://lindesbergsgk.se/banan/