Vi har haft två mycket givande dagar med bankonsulent Magnus Sunesson som har gått igenom Banoptimeringsplanen som togs fram i höstas. Ett 110-tal förbättringsåtgärder är föreslagna och under vintern har ett 70-tal verkställts. En helhetsbesiktning gjordes av Magnus innan vi började jobbet med att skapa nya klippkonturer på fairways, foregreens och greener. De närmaste veckorna kommer vi successivt se en ny bana växa fram där ledorden är ”spelvänlighet, omväxling och tydlighet.” Vi har skapat nya gångstigar (s.k. ”Hoganpromenader”) för att styra spelet och tydligt visa vart man ska gå, ställa bagen samt leda spelaren vidare till nästa hål. En målsättning är att ha så få ”Next Tee” skyltar som möjligt utan istället skapa ett tydligt och enkelt trafikflöde med hjälp av uppklippta gräsvägar, stigar och grusade gångar. Större ruffpartier som ej är i spel kommer att förvandlas till helruffområden som kommer att klippas med slaghack två gånger per år. Detta miljötänk är resurssparande och kommer dessutom skapa en bättre ”rumskänsla” mellan hålen. Ni kommer se käppar på de områden som kommer att släppas upp.sunesson4

Ytterligare ett 30-tal bannära träd har märkts på och kommer att avverkas de närmaste veckorna. Samtidigt fortsätter våra röjningsarbeten för att plocka fram fina vyer och göra det enklare att hitta bollen. Några av de träd som kommer att få mest effekt när de försvunnit är den skadade tallen på hål 6 som skymde högra delen av greenen samt de yttersta tallarna vid green på hål 2 som skymmer vänstersidan av green.

På kvällen den 27 april anordnades en banvandring med Sunesson för våra medlemmar där det trots kallt väder dök upp ett 20-tal intresserade medlemmar. Vi fick en intressant och underhållande genomgång av tänket bakom några av de förändringar som genomförts och det fanns möjlighet att ställa frågor. Magnus engagemang och kompetens fick snabbt åhörarnas fulla uppmärksamhet och det är tydligt att Sunesson har det tränade öga som behövs för att förvandla ett mediokert hål till ett som är intressant – med relativt små medel. Vi kan inte annat än hoppas att fler golfare och golfklubbar tar chansen att jobba tillsammans med Magnus i framtiden!

sunesson3

I slutet av maj kommer Sunesson tillbaka till Lindesberg för att besiktiga våra nya klippkonturer samt hjälpa till att färdigställa korthålsbanan samt drivingrangen.

Vi hoppas ni tar chansen och kommer ut och spelar så ni själva får uppleva hur en ny Lindesbergs Golfklubb sakta med säkert växer fram!

Hälsar bankommittén genom

Benny Åhrlin & Stefan Leskinen