Nu när säsongen närmar sig slut så ber vi alla som har sina golfgrejer i vagnsbodarna
att hämta hem sina saker. Detta för att vi ska kunna organisera så att vi har
rätt nummer på alla skåp och att vi har bättre koll på vem som har vilket skåp.