Fredagen den 17 augusti är det kräftfiske på delar av sista nio hålen och banans sista nio hål är avstängda från kl 16.00. Vi kommer att starta alla ronder på hål 10 under hela dagen för att hinna få runt alla bollar som har bokat spel under dagen. Din starttid gäller som vanligt men du startar alltså din rond på hål 10.

Till alla glada som fiskar kräftor säger vi “skitfiske på er!”