Den 3 april kom SGF ut med nya, starka riktlinjer för tävlingsverksamhet på golfklubb med anledning av coronaviruset.
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Örebro Läns Golfförbund (ÖLGF) har beslutat att alla tävlingar och seriespel som sorterar under ÖLGF ska ställas in under ovanstående period (Distriktsserien, Ladies Trophy, Nyckelhålskval, T-utbyte, T-par och Dam-6:an).

Styrelsen och klubbledningen för Lindesbergs Golfklubb har beslutat att följa SGF:s och ÖLGF:s rekommendationer om att all tävlingsverksamhet ska upphöra under perioden 6 april – 30 juni.

Det innebär att samtlig tävlingsverksamhet upphör, inget golfspel kommer att administreras i GIT Tävling:

– Klubbgolfen – Herr & damgolf på måndagar

– Pantergolfen

– Junior- och Elittävlingar

– Golfklubbens egna tävlingar

Vi fokuserar istället på att njuta av sällskapsspel och träning på vår fina anläggning under uppstarten av säsongen. Vi håller er informerade i händelse av att Riksidrottsförbundet kommer ut med nya riktlinjer som påverkar golfen i allmänhet och tävlingsverksamheten i synnerhet.

Vår ambition är att ni alla ska kunna vara ute och spela golf så mycket som möjligt och vi har vidtagit några försiktighetsåtgärder på banan för att minimera antalet gemensamma kontaktytor:

VAR EXTRA RÄDD OM DEJ

  • Vi puttar ALLTID med flaggan i hål. Ta ALDRIG ut flaggan ut hålkoppen.
  • Hålkopparna är vända upp och ner för att golfaren enkelt ska få upp bollen ur hålkoppen.
  • Inga krattor i bunkrarna. Släta till efter ditt bunkerslag med hjälp av foten och klubban.
  • Tvätta gärna händerna någon extra gång under rundan. Vi har även ställt ut handsprit på alla toaletter.

VAR EXTRA RÄDD OM BANAN

  • Spel vid frost är ABSOLUT FÖRBJUDET. Kontakta receptionen vid kall väderlek.
  • Lägesförbättring 1 klubblängd på HELA SPELFÄLTET.
  • Laga nedslagsmärken på green & foregreen.
  • Lägg tillbaka uppslagen torv (ej på tee).

Ta hand om er, använd sunt förnuft och en ha skön dag på klubben!

Läs mer på golf.se