Det varma och soliga vädret har varit mycket gynnsamt för vår bana efter några veckor med riklig nederbörd. På det stora hela är våra grönytor i mycket gott skick och det har torkat upp bra på hela banan. Några mjukpartier och källhål finns på hål 10 samt 18 och där ber vi er vara varsamma med framförande av golfbil.
Denna vecka kommer vi att preparera greenerna med stickluftning samt toppdressning. Tack vara vår välter blir spåren efter luftningen minimal och mängden sand så liten så det knapp påverkar bollrullen på greenerna.
Jobbet med bunkrarna fortsätter och vi har kantat upp dem snyggt och fördelat runt sanden jämt i bunkrarna. Som vanligt kan ni spelare hjälpa till att göra “det lilla extra” genom att kratta rätt genom att EJ dra med er sand ut ur bunkern utan istället fördela den jämt vid krattning. Ni får gärna även hjälpa till att kratta igen eventuella djurspår m.m. samt alltid lägga kratta i bunkern i spellinjen. Tack för er hjälp!
Vi har lagt igen delar av fairwaybunkern på hål 17 som en del i att förskjuta spelet mer åt vänster vilket gör hålet mer intressant samt säkrare med tanke på hål 11.

IMG_0871

Husvagnsparkeringen har fått en ordentlig förstärkning av bärlager och tydliga uppställningsplatser, totalt 8 st med tillgång av el. Vi kommer färdigställa uppställningsplatsen under maj månad med ett lager stenkross på toppen samt en informationstavla vid infarten.
Citycampingen som ligger vid vår infart är nästan färdig att ta i bruk. En “servicestation” är på plats där husvagnar och husbilar kan tömma “grumligt vatten,” latriner m.m. samt fylla på vatten och luft. Detta är en mycket bra tillskott till vårt område och kommer att generera en hel del trafik in på området. Golfklubben står för underhållet av anläggningen och upplåter våra omklädningsrum till de gäster som vill duscha. Citycampingen erbjuder 10 platser utan el och golfklubben erbjuder 8 platser med el, totalt 18 platser. Det ska bli intressant att följa beläggningsgraden under sommaren!IMG_0876

Vi har noterat grävande djup vid hål 14 som några befarade var vildsvin men så var ej fallet – det visade sig vara grävlingar som bökat runt lite.

Vi har fått bra hjälp av Ninni som är utbildad fastighetsskötare och kommer att vara en resurs under våren och sommaren. Hoppas ni gillar våra blomsterarrangemang på klubbhusområdet – mer är på gång!

Nästa vecka kommer vi ta hit en stubbfräs som kommer att ta bort ett flertal bannära stubbar så att vi kan så igen och anlägga gräs. Kanske mest märkbart blir det framför green på hål 8 och 9 där vi har flera stubbar som ligger nära greenerna. Under tiden kommer det vara lite mark under arbete i dessa områden. Vi kommer även ta bort en del stubbar på klubbhusområdet.

Kom ut och spela eller träna hos oss – anläggningen är superfin och maj månad är ljuvlig hittills!

Hälsar,
Bankommittén