När du köper 2 golfhäften på klubben så får du en gåva på köpet.
Du gynnar dessutom klubben när du köper den här, 175kr/häfte går till
klubben.